Styringen av ventilene på veldig mange biler skjer ved hjelp av en registerreim. Dersom denne ryker under kjøring, kan resultatet bli at stempel og ventiler kolliderer. Reparasjonene etter en slik smell er svært kostbar. Sjekk med bilens instruksjonsbok eller servicehåndbok når reimen skal skiftes og bestill time her. 

Er du i tvil, kontakt oss!

Ring  03010 eller 97703010, eller klikk på BESTILL TIME

Registerreim

Har du behov for reparasjoner utover de oppdragene spesifisert på nettsiden, anbefaler vi å ringe 03010 eller 977 03010, eller klikk på BESTILL TIME