Bilen din er avhengig av riktig hjulstilling for optimal ytelse og sikkerhet. Selv ved små avvik i forstillingen øker dekkslitasjen, drivstofforbruket går opp og kjøreegenskapene blir dårligere. 

Snap Drive har det nyeste og beste utstyret på markedet for analyse av hjulstilling på din bil.

Vi utfører også firehjulskontroll, som er en hjulstillingskontroll som involverer en analyse av hjulstillingen til alle fire hjulene på bilen.
 

Hva kan indikere behovet for hjulstillingskontroll?

  • Ujevn dekkslitasje: Dersom dekkene viser ujevn slitasje, kan det indikere behovet for hjulstillingskontroll.
  • Bilens retningsstabilitet: Hvis bilen trekker til den ene siden mens du kjører rett frem, kan det være et tegn på at hjulene er feil justert.
  • Skjevslitte dekk: Skjevslitte dekk, spesielt på yttersiden, kan være et tegn på hjulstillingsproblemer.
  • Vibrasjoner i rattet ved relativt høy hastighet.

 

Pris og utførelse

En hjulstillingsanalyse (såkalt Quick Check) koster kun kr 374,-  og utføres kostnadsfritt sammen med andre utførte oppdrag hos oss. Avdekkes det feil i hjulstillingsanalysen, anbefaler vi firehjulskontroll med justering av hjulvinkler.

En grundig firehjulskontroll inkludert justering hos Snap Drive tar fra 1 time og oppover. Firehjulskontroll med justering utføres med eget spesialutstyr og oppdraget koster 
kr 2032,- inkl. mva.
 

Det inkluderer

  •     Kontroll av hjuloppheng
  •     Justering av lufttrykk
  •     Justering av hjulvinkler

Du leverer bilen mellom 07:00-08:00 eller etter nærmere avtale. Når bilen er ferdig, vil du enten få en SMS eller bli oppringt av oss.

 

Ring  03010 eller 97703010, eller klikk på BESTILL TIME
 

Verkstedarbeider utfører forstillingsanalyse på PC

 

Hvorfor er riktig hjulstilling viktig?

Riktig hjulstilling bidrar til å opprettholde balanse og jevn slitasje på dekkene dine. Det forhindrer også at bilen drar til en side, reduserer drivstofforbruket og øker kjøretøyets levetid. Hvis du merker at bilen trekker til en side, har unormal dekkslitasje eller hører merkelige lyder fra dekkene, kan det være på tide å vurdere en hjulstillingssjekk.
 

Hva innebærer en hjulstillingskontroll?

Under en sjekk av hjulstilling justerer en erfaren mekaniker vinkelen på hjulene for å sikre at de er i riktig posisjon i forhold til bilens forstilling og bakstilling. Dette inkluderer justering av hjulvinkler som for eksempel spissing, camber, hjulhelling og så videre. En slik kontroll vil også inkludere sjekk for slakk i forstilling og hjullager.
 

Hyppighet av hjulstillingskontroll

Hvor ofte du bør sjekke hjulstillingen avhenger av kjøreforholdene og bilens kjøremønster. Generelt anbefales det å sjekke hjulstillingen når du merker problemer. Nyere biler med avansert teknologi kan ha behov for hyppigere sjekk.
 

Kan du kjøre med skjev hjulstilling?

Å kjøre med skjev hjulstilling kan føre til ujevn dekkslitasje, slitasje på forstilling og bakstilling og redusert stabilitet. Det er viktig å få dette korrigert så snart som mulig for å unngå dyre reparasjoner senere. Skjev hjulstilling vil også medføre høyere drivstofforbruk/strømforbruk.