Vi har høy ekspertise på å utføre service på klimaanlegg til elbiler og hybridbiler.
Et fungerende klimaanlegg skal gi god kjøling om sommeren og duggfri bil om vinteren.

Service på klimaanlegget innebærer blant annet følgende

  • Etterfyller nødvendig gassmengde
  • Etterfyller nødvendig mengde olje til kompressoren
  • Funksjonskontroll
Ovennevnte service på klimaanlegget koster fra kr 1267,- *
*Benyttet mengde gass og eventuell klimaavgift kommer i tillegg. 
Skulle det bli avdekket feil og mangler reparerer vi dette til avtalt pris.

Klimarens

Klimarens er viktig for deg som er allergiker, astmatiker eller har andre luftveisproblemer.
Klimaanleggets kanaler utsettes for mye vanndamp og derfor kan det oppstå vond lukt som følge av bakterievekst og soppsporer i anleggets kanaler.
Skifte av kupèfilter sikrer at du unngår å puste inn luftforurensninger og pollen fra lufta.
Klimarens koster kr 950,- hvor kùpefilteret kommer i tillegg.
Klimarens hos Snap Drive

Har du behov for reparasjoner utover de oppdragene spesifisert på nettsiden, anbefaler vi å ringe 03010 eller 977 03010, eller klikk på BESTILL TIME