Alle motorer skal faktisk forbruke litt olje. Dette er et tegn på at alle vitale deler får nødvendig smøring og kjøling.
Er oljenivået for lavt, må du etterfylle. Det er viktig å bruke riktig olje på riktig motor, informasjon om hvilken olje som skal fylles på din motor finner du i bilens instruksjonsbok. 

Vi anbefaler at du skifter olje minst én gang i året, uansett hvor lite du kjører.

Har du behov for reparasjoner utover de oppdragene spesifisert på nettsiden, anbefaler vi å ringe 03010 eller 977 03010, eller klikk på BESTILL TIME