logo

Snap Drive bilverksteder Trondheim

Styringen av ventilene på veldig mange biler skjer ved hjelp av en registerreim. Dersom denne ryker under kjøring, kan resultatet bli at stempel og ventiler kolliderer. Reparasjonene etter en slik smell er svært kostbar.