Brukervilkår
Forsikring
Bilen er dekket av Tryg sin kasko og ansvarsforsikring under transportoppdraget.
Transportoppdraget starter på tidspunktet sjåføren overtar nøkler på avtalt henteadresse
og varer frem til bilen er parkert på avtalt leveringsadresse.
Nødvendig informasjon til forsikringsselskapet ivaretas gjennom en prosess der sjåfør
registrerer antall kilometer kjørt og tar minimum 4 bilder av bilen ved henting, og ved
levering. I tillegg tar sjåfør bilde av alle synlige skader, både innvendig og utvendig, og
dokumenterer andre avvik ved hjelp av kommentarfelt før og etter kjøring.
Bestilling og Avbestilling
Bestillingen er bindende når den er registrert. Hver bestilling må inneholde
følgende informasjon:
? Navn på selskapet som bestiller tjenesten
? Navn på kontaktperson som er ansvarlig for overlevering av nøkler og bilen
? Telefonnummer til kontaktperson som er ansvarlig for overlevering av nøkler og
bilen
? Registreringsnummer på bilen
? Bilmodell
? Adresse for henting av bilen
? Adresse for levering av bilen
? Instrukser til sjåføren
? Dato og tidspunkt for henting og levering av bilen
Ansvaret for at denne informasjonen er korrekt ligger hos bestiller av transportoppdraget.
Ved avbestilling 24 timer før avtalt tidspunkt for overlevering av nøkler vil ikke kunde
belastes for oppdraget. Ved avbestilling under 24 timer før avtalt tidspunkt for
overlevering av nøkler vil kunden belastes for oppdraget.
Overlevering av nøkler og bil
Overlevering av nøkler og bil gjøres ihht til informasjon som er oppgitt i bestillingen. Sjåfør
møter på avtalt adresse innenfor gitt tidsintervall og tar høyde for tilleggsinformasjon i
kommentaren i bestillingen. Sjåfør og kontaktperson for overlevering av nøkler og bil har
anledning til å avtale overlevering i nærmere detalj. I slike tilfeller vil ny avtale være
gjeldende.
Sjåføren
Hver enkelt sjåfør har gjennomgått opplæring og er kvalitetssikret i kjøring av bil og bruk
av operative systemer.
Priser og betaling
Alle priser er oppgitt ekskludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet av tjenesten.
Svipps dekker et stort geografisk område og prisene varierer basert på kjørelengde og
kollektivtilbud.
For bedriftskunder gjøres kjøpesummen opp gjennom faktura sendt på e-post til den
fakturaadressen kunden har oppgitt i avtalen. Fakturaen har 14 dagers betalingsfrist fra
den dato varene blir levert dersom ikke annet er avtalt.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.
Bilens tilstand
Bilen må være EU-godkjent og i kjørbar stand. Dersom sjåfør opplever at bilen ikke møter
krav til tilstand, er sjåfør forbeholdt retten til å avbryte transportoppdrag. Dette på grunn
av hensyn til egen og andres sikkerhet.