Personvern og informasjonskapsler

Personvernerklæring for Snap Drive
Ditt personvern er viktig for Snap Drive AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All vår behandling av personopplysninger skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven. 

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig 
Snap Drive AS eies av Bertel O. Steen AS, og er en del av Bertel O. Steen konsernet. Ettersom det er Snap Drive som bestemmer formålet med sin behandling av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes er det Snap Drive AS som er å anse som behandlingsansvarlig for de personopplysningene som de behandler.
   
Hvorfor må Snap Drive ha dine personopplysninger? 

 Tilby verkstedstjenester: Hovedformålet med våre behandlinger av personopplysninger er at det er nødvendig for oss for å kunne inngå og gjennomføre avtaler du har med Snap Drive. For å kunne inngå eller oppfylle avtaler, herunder kalle inn til reparasjon, gjennomføre reparasjoner/EU kontroller og fakturere for verkstedstjenester, er det nødvendig for oss å behandle navn, kontaktinformasjon, registreringsnummer på bilen, økonomiske opplysninger knyttet til betaling, samt tekniske opplysninger om bilen. 

 Finansiering: Snap Drive har et samarbeid med Santander bank for å tilby finansiering av kostnadene. Dersom du ønsker å benytte deg av denne tjenesten vil vi sende over nødvendige personopplysninger som navn, kontaktinformasjon, fødselsnummer, opplysninger knyttet til bilen/reparasjonen, samt økonomiske opplysninger knyttet til finansieringen, til Santander. Det er Santander som er behandlingsansvarlig for den videre behandlingen av dine personopplysninger for dette formål.

Markedsføring:I likhet med de fleste andre virksomheter, har vi en berettiget interesse i å markedsføre våre tjenester. Dersom vi har et eksisterende kundeforhold til deg vil vi sende deg e-poster med relevant informasjon knyttet til våre tjenester. Dette kan blant annet være informasjon om (inkludert, men ikke begrenset til): EU Kontroll, bilens servicebehov, eller andre interessante tjenester knyttet til ditt kundeforhold hos oss. 

Vi kommer til å forsøke å forutse dine ulike behov slik at vi kan gi deg en så relevant informasjon som mulig og at vår kundeservice overfor deg blir best mulig. Sagt enkelt så ønsker vi å gi deg riktig budskap til riktig tid i riktig kanal. For å kunne gjøre dette vil dine personopplysninger bli brukt til å beregne hva du har behov for av produkter, tjenester og informasjon. Slik beregning kan bety at vi kaller inn bilen din til EU kontroll, service og vedlikehold til riktig tid og hos riktig forhandler. 

Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du reservere deg mot å motta informasjon i ulike kanaler ved å sende en e-post til personvern@bos.no

Markedsføring utover dette vil være basert på ditt eventuelle samtykke.
 
Hvor hentes personopplysningene fra?
Personopplysningene hentes fra den registrerte selv. Ved behov kan vi også innhente personopplysninger fra motorvognregisteret, og personoppslagstjenester. 

Informasjonskapsler (cookies)
Informasjonskapsler er små datafiler som blir lagret på harddisken din. Dette gjør det lettere for deg å navigere og øker nettstedets brukervennlighet. Informasjonskapsler gjør det også lettere for oss å finne fram til de mest populære delene av vårt internett-tilbud. I neste omgang kan vi så tilpasse innholdet på våre nettsider til dine ønsker og dermed gi deg et bedre tilbud.

Informasjonskapsler kan også brukes for å finne ut om din datamaskin allerede har vært i kontakt med våre nettsider. Informasjonskapselen blir bare identifisert på din datamaskin. Personopplysninger kan imidlertid lagres i informasjonskapselen, for eksempel dersom du - for å slippe å oppgi brukernavn og passord hver gang.- har gitt ditt samtykke til å forenkle en beskyttet internettilgang.

Du kan også bruke nettstedet vårt uten informasjonskapsler. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler. Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres på harddisken din ved å velge *avslå - informasjonskapsler* i nettleserinnstillingene. Du kan når som helst slette informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen din. Dersom du ikke godtar informasjonskapsler, kan det imidlertid føre til funksjonsbegrensninger i tilbudene våre

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger bokføringsloven oss å oppbevare regnskapsbilag i fem år. 

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?
Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.  
Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere. 
Snap Drive inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen. 

Hvor lagres dine personopplysninger?
 Personopplysninger lagres som hovedregel på servere i Norge og EU/EØS. I noen tilfeller kan data overføres databehandlere lokalisert utenfor EU/EØS. I slike tilfeller gjøres dette kun i henhold til gjeldende personvernlovgivning. 

Rettigheter.
Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg. 

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til personvern@bos.no eller eventuelt per post til Bertel O. Steen AS, Personvern, Postboks 52, N-1471 Lørenskog.  

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).  

Personvernombud. 
Bertel O. Steen AS har utnevnt et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.
Har du noen spørsmål eller innsigelser til vår behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernombudet personvernombud@bos.no

Endringer: 
Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.