Snap Drive blir etablert

Snap Drive ble etablert i 1989 med 6 bilverksteder