Dekningen gjelder i hele Europa, uansett hvilken sjåfør som sitter bak rattet. Dermed kan du virkelig senke skuldrene når du endelig begir deg ut på den etterlengtede bilferien sørover. Tjenesten leveres av Falck og er tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Med medlemskap i Snap Drive Lojal og ved utført service uten feil og mangler får du ett års mobilitetsgaranti. Dette innebærer veihjelp og assistanse ved blant annet motorhavari, tom eller feilfylt tank, tapt bilnøkkel eller elektrisk feil.

Du melder deg raskt og enkelt inn i Snap Drive Lojal ved å sende SD til 2012

Veihjelp rekvirer du på tlf: 221 03010. Husk å ha ditt registreringsnummer klart.