For å opprettholde klimaanleggets funksjonalitet og for å hindre skader på kompressoren som følge av dårlig smøring, er det viktig at du har jevnlig vedlikehold på anlegget.
Vår AC-service sørger for at ditt anlegg fungerer som det skal år etter år.Fra kr 1145,- får du etterfylling av gass, vacuumering og funksjonstest av anlegget.*
Skulle det bli avdekket feil og mangler reparerer vi dette til avtalt pris.
Vi anbefaler deg å utføre AC-service hvert andre år.
*Benyttet gass og eventuell klimaavgift tilkommer.