logo

Søk

Oljeskift

Noe av det viktigste du kan gjøre for å bevare bilmotoren er å peile oljen regelmessig. Alle motorer skal faktisk forbruke litt olje. Dette er et tegn på at alle vitale deler får nødvendig smøring og kjøling. Er oljenivået for lavt, må du etterfylle. Bruk riktig olje på riktig motor. En bil bruker alltid mest olje når den er fylt med olje til maksimumsnivået. Vi understreker også at du bør skifte olje minst én gang i året, uansett hvor lite du kjører.