Ordinær pris for EU-kontroll hos Snap Drive er:

  • Biler med tillatt totalvekt intil 3500 kg- kr 1095,- (medlemspris kr 995,-)
  • Biler med tillatt totalvekt over 3500 kg- kr 1295,- (opptil 7500 kg) - gjelder kun Forus og Kokstad.

Det er ditt ansvar å sørge for at bilen din er EU-kontrollert innen de oppgitte frister. Målet med EU-kontrollen, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK), er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark.


Når skal din bil på EU-kontroll? 

SJEKK HER


Fra og med 8. februar 2019 trer de nye reglene for EU-kontroll i kraft

Du får mer fleksibilitet ved at du nå kan foreta EU-kontrollen når du vil, så lenge kjøretøyet er godkjent innen fristen.

Merk at fristen er endelig, og du risikerer avskilting hvis fristen ikke blir overholdt.

Hvert år gjennomføres det over 2 millioner EU-kontroller i Norge, og omtrent en tredel av disse er etterkontroller. Den nye ordningen vil fases inn etter hvert som kjøretøyene er til kontroll.

Tidligere var det slik at siste siffer i registreringsnummeret var styrende for når bilen skulle inn til kontroll. Etter 8. februar 2019 er det dato for førstegangs registrering som danner utgangspunktet for fristen. 

Gradvis innfasing

Det er ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar. Den fristen du har ved overgangen gjelder til du har gjennomført en ny kontroll, og deretter får du en ny frist basert på den datoen du utfører kontrollen. Kontrollintervallene forblir de samme som i dag, det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7500 kilo skal inn hvert år.

Strengere krav til kontrollører

Det blir også nye krav om egen opplæring og personlig godkjenning for de som utfører EU-kontrollen. I dag er det bare krav til virksomheten som utfører kontrollen, men nå blir det krav om opplæring og personlig godkjenning av kontrollører og tekniske ledere. Målet er å få bedre, likere og mer trafikksikre kontroller.

Vegvesenet sender påminnelse når fristen nærmer seg

Før sendte Statens Vegvesen et purrebrev når kontrollfristen var utløpt. I gjennomsnitt sendte Vegvesenet 500.000 slike purrebrev hvert år, og mottakeren av brevet fikk en ny frist. Dette blir det altså slutt på, og i den nye ordningen er fristen endelig. 

Nå kommer Vegvesenet i stedet til å sende ut et påminnelsesbrev to måneder før den endelige fristen, og selv om du kan gjennomføre kontrollen når du vil, får du aldri mer enn to måneder på å utbedre eventuelle feil. Hvis bilen ikke blir godkjent ved EU-kontrollen får du likevel ikke forskyve fristen. Derfor er det viktig at du beregner nok tid til både kontroll og eventuell etterkontroll.

Om du ikke overholder fristen for godkjent EU-kontroll, kan kjøretøyet bli avskiltet hvis du møter Vegvesenet, politiet eller Tolletaten langs veien. Hvert år er det i gjennomsnitt cirka 200.000 biler som er registrert som «begjært avskiltet».

Det er lurt å sjekke når du har kontrollfrist, slik at du er godt forberedt og setter av nok tid til eventuelle reparasjoner og etterkontroll.

Fristen for ditt kjøretøy finner du på nettsiden til Statens Vegvesen eller på kontrollseddelen fra forrige EU-kontroll.